taize-bordIedere maand is er in de Doopsgezinde Kerk aan de Oudegracht een Taizé-viering.

Vooraf is er om 18.30u een eenvoudige maaltijd, voor brood en soep wordt gezorgd en verder neemt ieder iets kleins om te delen mee. Als je wilt mee-eten kun je je aanmelden via de website: http://www.doopsgezindutrecht.nl/ Na afloop van de viering kun je nog even blijven voor koffie en thee. Iedereen is van harte welkom!

 

Voor wie Taizé nog niet kent: Taizé is een kloostergemeenschap in Frankrijk, opgericht door Frère Roger. Ieder jaar komen hier duizenden jongeren van over de hele wereld om mee te leven en te luisteren naar de boodschap van vrede en verzoening van deze gemeenschap. Vanuit deze traditie willen we ook in de Doopsgezinde Gemeente samenkomen.
De vieringen van Taizé zijn meditatief van aard. We zingen de liederen uit Taizé en lezen gebeden van frère Roger. De liederen worden begeleid door piano of fluit. Ook stilte is een belangrijk onderdeel van de viering, als een moment van rust en inkeer.

Wanneer: Vanaf september t/m juni elke tweede woensdag van de maand om 20.00 uur.
De kerk is open vanaf 19.45 uur.
Waar: Oudegracht 270, Utrecht
Info: http://www.doopsgezindutrecht.nl/