taize-bordIedere maand is er in de Doopsgezinde Kerk aan de Oudegracht een Taizé-viering. Taizé is een kloostergemeenschap in Frankrijk, opgericht door Frère Roger.

Ieder jaar komen hier duizenden jongeren van over de hele wereld om mee te leven en te luisteren naar de boodschap van vrede en verzoening van deze gemeenschap. Vanuit deze traditie willen we ook in de Doopsgezinde Gemeente samenkomen.
De vieringen van Taizé zijn meditatief van aard. We zingen de liederen uit Taizé en lezen gebeden van frère Roger. De liederen worden begeleid door piano of fluit. Ook stilte is een belangrijk onderdeel van de viering, als een moment van rust en inkeer.

Voorafgaand aan de viering is er om 18.30u een eenvoudige (soep- en brood) maaltijd, waarvoor je je kunt opgeven via onze website. Na afloop drinken we koffie en thee.

Wanneer: Vanaf september t/m juni elke tweede woensdag van de maand om 20.00 uur.
De kerk is open vanaf 19.45 uur.
Waar: Oudegracht 270, Utrecht
Info: http://www.doopsgezindutrecht.nl/