Pastores

Het IPSU-pastoraat

De pastores

Het IPSU, Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht, verzorgt het pastoraat voor studenten op de universiteit en hogescholen in Utrecht.

Bij het IPSU kun je terecht met al je vragen rond geloof, spiritualiteit en zingeving.

Het woord Interkerkelijk geeft aan dat het IPSU niet gebonden is aan een kerk of een levensovertuiging. Er is ruimte voor verschil.
Bij het IPSU werken verschillende kerken en pastores juist samen.

Het IPSU is gericht op studenten die:

  • vragen willen stellen,
  • hun mening willen vormen en
  • bereid zijn deze te herzien.

Door ontmoeting hoopt het IPSU bij te dragen aan een bloeiende studentenwereld.

Of je nu met elkaar wilt eten, mediteren, praten over een maatschappelijk probleem of over een bijbeltekst, een luisterend oor zoekt voor je persoonlijke verhaal, je bent van harte welkom!

Het IPSU

Het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht verzorgt het pastoraat voor studenten op de universiteit en hogescholen in Utrecht. Bij het IPSU kun je terecht met al je vragen rond geloof, spiritualiteit en zingeving.

Gegevens