Het zal in alle vroegte zijn…

Het is nog donker. Aan het eind van de nacht verzamelen zich honderden mensen op het Domplein. Wij wachten in stilte.
Dan trompetgeschal, een gedicht, een lied. Langzaam gloort het morgenlicht en wij lezen het paasevangelie. Ontwaakt! De Heer is waarlijk opgestaan! We bidden en zingen.
En bij het U zij de Glorie nemen de klokken van de Domtoren onze jubel over. De Magdalena klok, de kleine klokken, de grote klokken en de allerzwaarste, de Salvatorklok.
Ze klinken allemaal. Een overweldigend gelui draagt onze boodschap over de mensen van het plein heen, naar de stad, het land in. Het Paasfeest kan beginnen.
Wilt u aanwezig zijn bij deze interkerkelijke Paasjubel? Kom dan in alle vroegte naar het Domplein in Utrecht.
Wie wil kan aansluiten bij het Paasontbijt in de Domkerk. Van harte welkom [met vrijwillige bijdrage]!

Paaszondag 16 april 2017, 6.15 uur