Op dinsdag 18 september gaat Eat & Creed weer van start!
We eten samen om 18.30 op Oudegracht 33 en gaan daarna naar de Domkerk: Prof. dr. Beatrice de Graaf, terrorisme-expert en hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de UU, zal daar de Vredesweeklezing houden.
Zij schreef het boek ‘Heilige Strijd, het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad’. Daarmee heeft zij vanuit een protestants-christelijk referentiekader een bijdrage geleverd aan het publieke debat over veiligheid.
Nu zet zij een volgende stap. Meer dan de helft van de jongeren tussen 18 en 25 denkt dat een oorlog waarschijnlijk en ophanden is. Allerlei dreigingen en onzekerheden doemen in hun leven op. De meeste jongeren voelen zich op zich in Nederland gelukkig en tevreden, maar wel met groeiende bezorgdheid over het leven om hen heen. Zij zoeken houvast en geborgenheid bij vrienden, bij hun familie en in een eigen ‘stek’ van waaruit ze kunnen leven en werken. Maar voor een minderheid is dat niet genoeg – zij zoeken radicalere antwoorden.
In deze lezing komt de vraag aan de orde wat de  christelijke traditie ons kan vertellen over de zoektocht naar een omgang met het kwaad, op onveiligheid en het verlangen naar geborgenheid? Beatrice de Graaf gaat daarvoor te rade bij iemand die net zo goed worstelde met oorlog, vluchtelingenstromen, terreur en het verlies van zijn moeder, en van zijn zoon: Augustinus.

De kosten voor het eten bedraagt rond de 2,50, de lezing is gratis.
Begeleiding: ds Jasja Nottelman
Om 18.30 staat hete eten klaar op Oudegracht 33
Wil je aanschuiven, meld je dan even aan via info@ipsu.nl