Spreekt vrijheid vanzelf? Anderhalf jaar geleden vierden wij 75 jaar Bevrijding, maar de afgelopen tijd zorgde een globale crisis ervoor dat sommige vrijheden ons ontnomen werden. Dat leidde tot grote verschillen tussen groepen mensen in de samenleving en felle discussies over en weer. Vrijheid komt onder druk te staan maar wordt tegelijkertijd hervonden, nu veel van de coronamaatregelen losgelaten worden. Hoe geven wij vorm aan onze vrijheid, wat betekent vrijheid voor ons?

Alle reden voor een culturele en culinaire avond over ‘Vrijheid onder druk’. Bekende sprekers uit het actuele filosofische en levensbeschouwelijke debat gaan met elkaar en de tafelgasten in gesprek: Paul Scheffer (publicist en hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Tilburg), Enis Odaci (voorzitter Humanislam, redacteur bij Volzin, magazine voor religie en samenleving) en Laurens ten Kate (bijzonder hoogleraar vrijzinnige religiositeit en humanisme, Universiteit voor Humanistiek Utrecht).

De avond wordt muzikaal omlijst door het kwartet van Jan Marten de Vries en de catering wordt verzorgd door Heirloom, de vaste cateraar van de Geertekerk.
De organisatie van de avond is in handen van de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtengoed in samenwerking met de Remonstrantse gemeente in de Geertekerk.

Vrijdag 5 november, aanvang 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur.
Kosten: 25 euro voor studenten (45 euro voor niet-studenten). Opgave voor 25 oktober: https://www.ticketkantoor.nl/shop/dinerpensant2021