In de reacties op artikelen, preken, liedkeuze en pastorale gesprekken blijkt al langer dat een persoonlijke godsbeleving geweken is voor een meer onpersoonlijke, een niet nader te omschrijven Iets. Aan de hand van drie thema’s bespreken we deze ontwikkeling:

  • God, van persoonlijk naar onpersoonlijk – 7 februari 2018
  • God, van christelijk naar universeel – 14 februari 2018
  • God, van weten naar niet-weten – 21 februari 2018

Meedoen?

  • Data en tijd: woensdagavonden 7, 14 en 21 februari 2018 om 20.00 – 22.00 uur
  • Leiding en opgave: Ds. Florus Kruyne  E kruyne@planet.nl   T  030  236 88 73

https://utrecht.remonstranten.nl/agenda/cursus-veranderd-godsbesef/