Een algemene oriëntatie op (christelijk) geloof en spiritualiteit. Vier avonden waarin we begrippen als godsdienst en spiritualiteit verkennen; waarin we uitzoeken of er uit oude verhalen en uit een christelijke traditie een spoor overblijft dat je raken kan… dat bemoedigt en uitdaagt. Zoeken naar de verbinding tussen binnenwereld en buitenwereld, tussen verleden en toekomst. Dwarsverbanden worden gelegd met andere levensbeschouwingen en wereldgodsdiensten. Met filosofie en literatuur.
Is zoeken met anderen naar een kern ….. !

Data: dinsdag 9, 16, 23 en 30 januari 2018
Locatie: Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht

LeidingJan-Willem Nieuwenhuijsen
Opgaveinfo@dwarsgeloven.nl óf nieuw.prins@casema.nl.
Kosten: € 40,- /Studenten € 20,– (prijzen inclusief werkboek, koffie/thee).

Meer info vind je ook op https://utrecht.remonstranten.nl/agenda/dwars-geloven/