Consumptieschaamte

11 maart 2020 – Mirella Klomp en Franck Meijboom

Deze lezing maakt deel uit van de lezingenreeks: Je mag tegenwoordig ook niets meer!

Consumptieschaamte
Wetenschappers tonen aan dat de mens flink bijdraagt aan de opwarming van de aarde, de stijging van de zeespiegel en de uitputting van de aarde. Als we het tij willen keren, dan zullen we onze levensstijl grondig moeten aanpassen.

Diverse consumptiegewoonten zijn steeds meer ter discussie komen te staan, zoals het maken van vliegreizen, het eten van vlees en dierlijke producten en het gebruiken van een airco. Maar niet iedereen kan of wil dat zomaar helemaal opgeven. Zo lijden sommigen aan consumptieschaamte, terwijl anderen boos reageren dat zij zich geen consumptieschaamte willen laten aanpraten.

Hoe houd je tegenwoordig het hoofd koel?


Mirella Klomp werpt als praktisch theoloog graag een frisse theologische blik op allerlei zaken. Zij is expert op het brede terrein van ritueel en performance, met bijzondere aandacht voor de rol van het materiële. Ze bestudeert de transformatie van religie in de cultuur en raakte eerder bekend door haar onderzoek naar ‘The Passion’. Momenteel doet zij onderzoek naar de hedendaagse voedselcultuur. Mirella Klomp werkt als universitair docent aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam.

Franck L.B. Meijboom studeerde ethiek aan de universiteiten van Utrecht en Aberdeen. Als Universitair Hoofddocent is hij verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij hoofd van het Centre for Sustainable Animal Stewardship. Zijn onderzoek richt zich op maatschappelijke vragen die ontstaan bij onze omgang met dieren. Het gaat daarbij onder andere om ethiek van dierenwelzijn, ethische vraagstukken met betrekking tot veehouderij, aquacultuur en visserij en ethiek bij innovatie in dieronderzoek.


Denken in de Driehoek op woensdag 11 maart 2020 om 20.00 uur in het Congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, op loopafstand van Utrecht Centraal. Zaal open en koffie vanaf 19.30 uur. De discussie wordt om 21:30 uur afgerond. Daarna is gelegenheid om na te praten en de sprekers te ontmoeten.

Toegang gratis. Aanmelden is niet nodig.

Facebook: DenkenInDeDriehoek

Email: DenkenInDeDriehoek@gmail.com

Algemene informatie: Telefoon: 030 2315018 (Bernd Wallet).