Foto: Kris Roderburg (licentie CC BY-SA 4.0)

Studentenpastor Jasja Nottelman neemt afscheid. Na 23 jaar studentenpastoraat in Utrecht gaat ze aan de slag in Groningen.
Het afscheid vindt plaats in de viering in de Janskerk op 12 december om 10.30. Wees welkom!
Zie ook de website van de Oecumenische Janskerkgemeente. Daar kun je de viering ook online volgen.
(let op: coronabewijs is verplicht.)