Ben je benieuwd naar het Studentenpastoraat in Utrecht? Vorig jaar verscheen er een mooi artikel in ‘Kerk in Stad’, het Kerkblad van de Protestantse Gemeente Utrecht.

Lees hier het hele artikel

Een paar soundbites uit het artikel:
“Het studentenpastoraat ondersteunt studenten vanuit de liefde van God door samen met hen te zoeken naar antwoorden op existentiële vragen die tijdens de studententijd relevant zijn. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naar toe?”

” Het studentenpastoraat is een veilige haven voor een ieder die daar behoefte aan heeft. Het studentenpastoraat richt zich onder andere op studenten die de ervaring hebben ‘ontworteld’ te zijn: internationale studenten, studenten met een beperking, studenten die lastig aansluiting vinden bij andere groepen om welke reden dan ook.” 

“In dit proces van zoeken en nadenken kan groeien wat wezenlijk is voor de christelijke traditie: het vertrouwen dat met elkaar gedeeld wordt. Dit levert nieuwe vormen op waarin de geloofstraditie wordt voortgezet, bijvoorbeeld in begeleiding en training van studenten om hen te helpen de activiteiten die zij ondernemen juist ook vanuit hun spiritualiteit te ondernemen.”