Wil je eens praten?

10 + 3 =

Catrien van Opstal

Studentenpastor van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht

Sinds 2002 werk ik, Catrien van Opstal, als parttime predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht. Vanaf 2004 vormen de Lutheranen samen met de Hervormden en Gereformeerden landelijk één kerk: de Protestantse Kerk in Nederland. Plaatselijk zijn we een zelfstandige lutherse gemeente. We willen geen luthers eilandje zijn in de stad, maar doen mee in allerlei oecumenische verbanden. Zo ook in het studentenpastoraat, IPSU.
Wat ons en daarmee ook mij kenmerkt: we houden van een stijlvolle liturgie en een menselijke preek. Het geloof is een kracht die vrij- en blijmoedig maakt, ruimte biedt en ons naar elkaar verwijst.

Ik vind het boeiend om met verschillende ogen naar geloof te kijken: als een menselijke behoefte naar spiritualiteit, naar verbinding met wat ons overstijgt; als een onderdeel van ons menszijn, de menselijke mogelijkheid om verder te reiken dan wat alleen voor ogen is. En als iets dat ons gegeven wordt, dat ons overkomt: ervaring van aangeraakt zijn, aangestoken door het licht en de liefde van God. Naast de Bijbel kan ook via poëzie, schilderkunst en muziek de bron van onze spiritualiteit aangeroerd worden. Waar zwakheid kracht kan zijn , en dwaasheid wijsheid wordt.

Je kunt me tegenkomen bij een activiteit van het IPSU en vaak op zondag in de Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9, 10.30 uur. Als je eens praten wilt: van harte welkom voor een ontmoeting en gesprek.

Het IPSU

Het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht verzorgt het pastoraat voor studenten op de universiteit en hogescholen in Utrecht. Bij het IPSU kun je terecht met al je vragen rond geloof, spiritualiteit en zingeving.

Gegevens