Wil je eens praten?

5 + 6 =

Bernd Wallet

pastor Oud Katholieke kerk

Mijn naam is Bernd Wallet. Ik heb theologie gestudeerd in Utrecht en in Hull in Engeland. We vinden het belangrijk dat het Studentenpastoraat verschillende kleuren van geloven samenbrengt, en daarom ben ik als priester van het oud-katholieke aartsbisdom Utrecht van harte bij het IPSU betrokken.

Vanuit de brede katholieke traditie van gebed en sacrament, waarin Jezus Christus centraal staat, hebben we als oud-katholieken ruim zicht op de hedendaagse cultuur, waarin we in vrijheid en vanuit onze eigen verantwoordelijkheid onze persoonlijke keuzen maken.

Dat is niet altijd eenvoudig. Daarom hebben we de steun van elkaar en van oude bronnen van wijsheid hard nodig. Ik hoop dat je in je studententijd de kansen grijpt om hierin je eigen weg te kunnen gaan, en bijtijds hulp zoekt waar je die nodig mocht hebben, bijvoorbeeld bij een pastor van het IPSU.

Ik ben verbonden aan de kathedrale kerk van Ste.-Gertrudis, de derde kathedraal van Utrecht na de St.-Maartensdom en de r.k. Catharina. Ons gebouw met twee identieke torens staat vlakbij Utrecht Centraal tegenover de Inktpot, met de Catharijnesingel ertussen. Elke zondag om 10 uur vieren we de Eucharistie, de maaltijd van de Heer, met aandacht en vreugde.  Allen zijn welkom, en allen die gedoopt zijn en met ons de tegenwoordigheid van de Heer willen vieren kunnen bij ons ter communie gaan.

Daarnaast organiseren we voor een breder publiek vormende activiteiten, waaronder, voor jonge en oudere academici, de Filosofenlezingen.

We zoeken als oud-katholieke kerk eenheid waar we kunnen. De Anglicaanse Kerkgemeenschap is de meest naaste familie van ons, Rome is historisch gezien onze moeder, en met zowel orthodoxe als oriëntaalse kerken trekken we regelmatig samen op. Tenslotte doen we met protestanten en anderen graag mee aan oecumenische en interkerkelijke initiatieven, waaronder, zoals je ziet, het interkerkelijk Studentenpastoraat IPSU. Tot ziens!

Het IPSU

Het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht verzorgt het pastoraat voor studenten op de universiteit en hogescholen in Utrecht. Bij het IPSU kun je terecht met al je vragen rond geloof, spiritualiteit en zingeving.

Gegevens